top of page

生命之花能量卡 - 學員SS 分享

Updated: Apr 11, 2023透過Mina老師嘅ESP channel生命之花能量卡課程,我了解到自己經常唔理解自己情緒,冇認真及抽時間同自己好好溝通。透過超覺溝通,可以幫助我認知自己真實感受,接納及排解負面情緒


Mina老師亦幫助我搵到自己一直忽視左嘅問題同方向,了解愛自己嘅重要性同如何提升6感生活


明白到雖然生命之花卡牌係一個好強大嘅調頻工具,但最重要都係要療癒師引導與事主溝通,了解清楚問題/心結所在,才能以光同愛使用生命之花卡牌進行祝福


Mina 老師比好多愛嘅感覺我,每次上堂都會覺得好開心同幸福


好感謝Mina老師所贈送嘅書籍,令我課後可以繼續學習😊 亦好感激課堂完後Mina老師仲係好有耐性地解答我遇到嘅問題及幫助🙏🥰


學員SS

2021-05-04


=====================

《相關課程及其他課程》:

📖【生命之花能量卡~連結五次元揚升之光高頻能量療癒】解讀療癒師證書課程。


📖【順流致富:創造金錢財富印記》之 【生命之花能量卡~連結五次元揚升之光高頻能量療癒】解讀療癒師證書課程。


📖【雙生火焰 靈魂伴侶 親密關係》之【生命之花能量卡~連結五次元揚升之光高頻能量療癒】解讀療癒師證書課程。


📖【Akashic Records Level 1:阿卡西紀錄高意識能量解讀療癒師】初階證書課程。


📖【Akashic Records Level 2:阿卡西紀錄高頻訊息.生命之花能量卡解讀療癒師】進階證書課程 。


📖【數字潛能解讀課程 手機數字、生命數字、天使數字解讀課】 。


《Mina導師課程》:

👉【各課程及諮商】 : http://bit.ly/2ZU8psg

👉【課程活動時間】 : https://bit.ly/3FDRi3a

👉【學員活動相片】 : http://bit.ly/3qSbEO3

👉【學員課後分享】 : https://bit.ly/3ziGaoH

👉【其他所有課程】:https://www.lovelighthk.com/all-products

👉【Facebook最新活動】:https://www.facebook.com/lovelight.hk/events


❣️ Love Channel溫馨提醒:

當你看到文章時,請以心靈直覺和內在智慧感知當下對自己有正向幫助的訊息,放下沒有共鳴的內容,無須執著或恐懼,保持開放和正面,以樂觀迎接新的可能,信任一切是最好的安排,活在平安、自由、繁榮與實現真善美新世界的可能。感謝所有光愛存有們的付出,感謝一切比想像中更美好的發生~

.

💖感謝支持及分享有需要的朋友💖😘🙏

Comments


bottom of page